Akušerė Zita Garalienė atostogauja 2021.06.07 – 2021.06.18