ES parama

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas „UAB Ąžuolo šeimos klinikos Kauno mieste veiklos efektyvumo didinimas“

Ąžuolo šeimos klinika – šeimos medicinos centras, teikiantis kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas nuo 2016 metų. Didžiausią Klinikos pacientų dalį sudaro vaikai iki 18 metų, taip pat pacientai nuo 55 metų. Klinikos teikiamų paslaugų poreikis auga nuolat, įskaitant paslaugų, kurios turi būti suteikiamos pacientams namuose. Be to, klinika įsikūrusi Romainių mikrorajone, kurioje transportas nėra toks išvystytas, kaip centrinėje miesto dalyje.

Siekiant padidinti UAB Ąžuolo šeimos klinikos Kauno mieste veiklos efektyvumą, prieinamumą pacientas ir paslaugų kokybę, mažinti sveikatos netolygumus, būtina gerinti Klinikos darbuotojų (gydytojų) mobilumą, teikiant paslaugas namuose; taip pat įsigyti papildomos medicininės įrangos.

Dėl šios priežasties klinika įgyvendina projektą „“, kuriuo siekiama padidinti UAB Ąžuolo šeimos klinikos Kauno mieste veiklos (pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų) efektyvumą, prieinamumą ir kokybę.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, taip pat Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“).

Bendra projekto vertė – 27 579,50 Eur. Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojama 92,5 proc. projekto vertės, UAB Ąžuolo šeimos klinika savo lėšomis finansuoja 7,5 proc. projekto vertės.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyjama tikslinė transporto priemonė (automobilis) ir medicininė įranga (defibriliatorius ir elektrokardiografas).

Įsigyjama tikslinė transporto priemonė skirta pacientų lankymui ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimui namuose. Automobilis klinikai padės užtikrinti klinikos teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę, sudarant sąlygas nuvykti pas pacientus, priartins pirmines sveikatos priežiūros paslaugas prie Kauno miesto ir rajono gyventojų, sumažins laiko, praleidžiamo keliaujant pas/iš tikslinių grupių pacientų, sąnaudas.

Įsigytas defibriliatorius ir elektrokardiografas bus naudojamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Įsigijusi nurodytą įrangą, klinika galės operatyviau ir efektyviau teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – klinikos aptarnaujami pacie

ntai bei Kauno miesto ir rajono gyventojai. Projekto dėka, Ąžuolo šeimos klinika pagerins teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę, efektyvumą – visų pirma, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą išaugs pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, pagerės teikiamų paslaugų efektyvumas, klinika pritrauks naujų kvalifikuotų specialistų ir pacientų ir prisidės prie sveikatos gerinimo, ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Kauno regione.