Nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga Ąžuolo šeimos klinijoje

UAB Ąžuolo šeimos klinikoje teikiamos nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSP paslauga) pacientams, vadovaujantis LR SAM 2018-07-19 įsakymu Nr. V- 826.

 NSP paslauga tai šeimos gydytojo komandos (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojas, kartu dirbantis slaugytojas) nario paslauga pacientui, jam nevykstant į įstaigą. Šios paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

NSP paslaugą galima teikti tik gavus paciento sutikimą. Sutikimą privalo pasirašyti pacientas arba paciento atstovas atvykęs į gydymo įstaigą. Pacientai, pasirašę sutikimą dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, NSP paslaugai gauti registruojasi įstaigos registratūroje, šeimos gydytojo kabinete arba skambina į registratūrą nuo 11.00 val. darbo dienomis. Jei pacientas registruojasi telefonu, klinikos darbuotoja identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei 4 paskutinius asmens kodo skaičius. Klinikos darbuotojas patikrina ar paciento asmens sveikatos istorijoje yra sutikimas dėl NSP paslaugos gavimo, kada paskutinį kartą pacientui buvo teikta NSP paslauga, patikslina paciento kontaktinį telefono numerį ir informuoja pacientą apie artimiausią laisvą laiką NSP paslaugai gauti.

NSP paslaugai gauti neregistruojama tai pačiai darbo dienai.

Šeimos gydytojo komandos narys užregistruotu NSP paslaugos teikimo metu skambina pacientui (ar jo atstovui) nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo atsakyti į pateiktus klausimus.

Identifikavęs pacientą, šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo.

Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma asmens sveikatos istorijoje. NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

  • negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatos būklę tikrumu;
  • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;
  • šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
  • prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo ir pan. atvejais.

Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į įstaigą. NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės.