Nemokamos ir mokamos paslaugos

Ąžuolo šeimos klinika teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas šią įstaigą pasirinkusiems (prisirašiusiems) draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims.

Nemokamos paslaugos

Įstaigoje teikiamos šios nemokamos (kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų) paslaugos:

 • šeimos gydytojo (visų amžiaus grupių pacientams);
 • vaikų ligų gydytojo (pacientams iki 18 metų);
 • gydytojo akušerio-ginekologo;
 • išduodami siuntimai teikti aukštesnio lygio sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines specialistų konsultacijas, stacionarinį gydymą), medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą;
 • išrašomi kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės;
 • fiziologinio nėštumo priežiūra (vadovaujantis LR SAM 2006-12-29 įsk. Nr. V-1135 „Dėl nėščiųjų sveikatos tikrinimų“);
 • vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra (vadovaujantis LR SAM 2000-05-31 įsk. Nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose 3 priedo reikalavimais);
 • vaikų imunoprofilaktika.
 • moksleivių paruošimas mokyklai;
 • neįgaliųjų sveikatos priežiūra (gydytojo ir slaugytojo vizitai į namus);
 • slaugos paslaugos namuose (slaugytojų paslaugos namuose);
 • slaugos personalo procedūros namuose (kraujo paėmimas, pragulų priežiūra, lašinės infuzijos).
 • kai kurių susirgimų prevencinės programos (gimdos kaklelio, priešinės liaukos, krūtų, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių bei vaikų krūminių dantų ėduonies profilaktikos programa, silantų dengimas);
 • pirminės odontologinės priežiūros ( žr. LR SAM 2008-05-23 įsk. Nr. V-483 ” Dėl pirminės odontologinės priežiūros ( pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš PSDF lėšų, mąsto (sudėties) patvirtinimo”) paslaugos vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą;
 • medicininės procedūros (injekcijos į raumenis, į veną, lašinės infuzijos, EKG, antropometriniai matavimai, akispūdžio matavimai, kraujospūdžio matavimai, žaizdų perrišimai ir t. t.);
 • bendraklinikiniai laboratoriniai tyrimai (pagal BPG norma).

Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba.

Mokamos paslaugos

 • Klinika teikia mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir Klinikos direktoriaus įsakymai. Klinikos direktoriaus įsakymu patvirtinta mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarka bei kainos nurodomos registratūroje.
 • Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) už gydytojo konsultaciją, tyrimus ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pagal galiojančius paslaugų įkainius) jis turi susimokėti pats Klinikos kasoje.
 • Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas ar tyrimus bei diagnostines priemones, neįeinančias į būtinųjų priemonių sąrašą ligų diagnostikai, susimoka už paslaugas patys direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.